Izmjenama i dopunama Pravilnika do novih i uvećanih potpora

}

30. lipnja 2021.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja RH za 2021. godinu („Narodne novine“ 67/21) uvedene su uvećane i nove vrste potpora u Mjeri 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene te Mjeri 14 Dobrobit životinja.

U Mjeri 10 uvodi se novi tip operacije 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama, u iznosu od 92 milijuna kuna, a za tri tipa operacija povećavaju se postojeći iznosi potpore.

U Mjeri 14 uvodi se novi zahtjev u svinjogojstvu Poboljšana skrb te u ovčarstvu i kozarstvu Poboljšana hranidba. Ukupna sredstva su povećana za 130 milijuna kuna te će za proizvodnu godinu poljoprivrednicima za dobrobit životinja biti isplaćena sredstva u iznosu od 220 milijuna kuna.

Zbog uvođenja novih vrsta potpora, rok za zaprimanje jedinstvenih zahtjeva produljuje se do 28. lipnja 2021. godine, rok za izmjene ili dopune već podnesenih jedinstvenih zahtjeva do 13. srpnja 2021. godine te rok za zakašnjele zahtjeve do 23. srpnja 2021. godine, kao i rok za dostavu potrebne dokumentacije u pojedinim mjerama.

Posljednje objave

Skip to content