Kako do projekata

Projekti, kao svojevrstan alat, omogućuju ostvarenje razvojnih ciljeva te se uz jasno definiran strateški pravac razvoja njima obogaćuje kvaliteta življenja, stvara konkurentnije gospodarstvo i pravednije društvo. U novoj financijskoj perspektivi, Vukovarsko-srijemska županija će se, uz ostale izvore financiranja, značajno osloniti na korištenje sredstava iz fondova Europske unije u financijskoj perspektivi 2021.-2027. U realizaciji projekata svoju ulogu Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije ima kroz pružanje savjetodavne i stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata lokalne, regionalne i nacionalne važnosti.

KAKO DO PROJEKATA

Kako bi se uspješno pripremio i prijavio projekt donosimo 5 osnovnih koraka koje je potrebno slijediti:

    1. Definirati potrebu/problem koji se želi riješiti -> kreirati projektnu ideju
    2. Pratiti i identificirati prilike (adekvatne izvore financiranja kroz pozive/natječaje) za financiranje projektne ideje
    3. Provjeriti sukladnost projektne ideje s pozivom/natječajem
    4. Po pronalasku adekvatnog poziva/natječaja za financiranje projektne ideje, istu je potrebno unaprijediti/uskladiti uvjetima poziva/natječaja -> izraditi odgovarajuću intervencijsku logiku (razraditi ideju, ciljeve, rezultate, aktivnosti, outpute, indikatore, proračun projekta…)
    5. Sukladno uputama za prijavitelje na odabrani poziv/natječaj -> prikupiti svu potrebnu popratnu dokumentaciju, prijaviti projekt na propisani način te u zadanim rokovima

GDJE PRONAĆI ODGOVARAJUĆI POZIV/NATJEČAJ

Razvojna agencija redovito prati i obavještava o  otvorenim pozivima/natječajima financiranima iz različitih izvora – informacije o natječajima možete pronaći na stranici Natječaji.

Postoje različiti izvori informacija o brojnim pozivima/natječajima, a u nastavku donosimo neke od glavnih izvora informiranja/financiranja:

KAKO VAM RAZVOJNA AGENCIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE MOŽE POMOĆI KOD PROJEKATA

Sukladno čl. 25 Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, kao regionalni koordinator, pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja  Vukovarsko-srijemske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija.

 

Temeljem donesenog Pravilnika o pružanju stručne pomoći pri pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Vukovarsko-srijemske županije, potencijalni prijavitelji se javljaju Razvojnoj agenciji radi dogovora oko daljnje pripreme i provedbe projekata.

Skip to content