Financijska perspektiva 2021.-2027.

Kada govorimo o financijskoj perspektivi 2021.-2027.  i sredstvima koja su dostupna kroz EU sredstva Republika Hrvatska na raspolaganju ima:

VIŠEGODIŠNJI FINANCIJSKI OKVIR 2021.-2027. (VFO)

VFO je dugoročni proračun EU-a kojim se za razdoblje od sedam godina postavljaju ograničenja za potrošnju EU-a kao cjeline te za različita područja djelovanja.

Predstavlja ulagački proračun koji udružuje sredstva država članica kako bi se financirale aktivnosti koje države članice mogu učinkovitije financirati zajednički. Proračun EU-a nikad nije u deficitu, nikad se ne stvara dug i troši se samo onoliko koliko se prikupi. Proračunom EU-a financira se širok raspon aktivnosti u interesu svih građana EU-a; na primjer u područjima energetike, prometa, informacijskih i komunikacijskih tehnologija, klimatskih promjena i istraživanja i dr.

U okviru Višegodišnjeg financijskog razdoblja za Republiku Hrvatsku je na raspolaganju nešto više od 14 milijardi eura. Dodijeljena sredstva raspodijeljena su na:

  • Kohezijsku politiku (Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond+ i Kohezijski fond), Fond za pravednu tranziciju (FPT),
  • Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA),
  • Fond za azil, migracije i integraciju (FAMI),
  • Fond za unutarnju sigurnost (FUS),
  • Instrument za financijsku potporu u području upravljanje granicama i vizne politike (BMVI),
  • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) i
  • Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP).

Između navedenih sredstava izdvajamo ona usmjerena na:

Hidden
Kohezijsku politiku

Kohezijsku politiku za razdoblje 2021.-2027. kojom se upravlja jednom trećinom sedmogodišnjeg proračuna Europske unije (preko 330 milijardi eura) čine sredstva:

 • Europskog fonda za regionalni razvoj
 • Kohezijskog fonda
 • Europskog socijalnog fonda plus
 • Fonda za pravednu tranziciju

Izvor: MRRFEU

 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 5. studenoga 2020. donijela Odluku o operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu

 

Izvor: MRRFEU

 

U Republici Hrvatskoj utvrđeni su sljedeći programi u okviru Kohezijske politike:

Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK) ukupne vrijednosti 5,2 mlrd eura financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda

 

Izvor: MRRFEU

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.– 2027. (PULJP) – ukupne vrijednosti 2,27 mlrd eura financiran iz Europskog socijalnog fonda plus

 

 Izvor: MRMSOSP

 

 

Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (ITP)ukupne vrijednosti 1,57 mlrd eura financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za pravednu tranziciju.

 


Izvor: MRRFEU

 

Kao najbitniji element koji je bilo potrebno uzeti u obzir prilikom definiranja broja i sadržaja programa jesu i smjernice koje proizlaze iz Nacionalne razvojne strategije 2030 (NRS). Naime, pored ustaljenih sektorskih politika, u NRS-u 2030 teritorijalni pristup predstavlja jedno od glavnih opredjeljenja Republike Hrvatske u razdoblju do 2030. godine.

Više informacija o mogućnostima ulaganja kroz fondove Kohezijske politike možete pronaći na stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i stanicama strukturnifonodovi.hr.  

Strateški plan zajedničke poljoprivredne politike republike hrvatske 2023.-2027.

U novoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU, umjesto postojećih pravila i usklađenosti, naglasak je na rezultatima i djelotvornosti mjera. Na državama članicama je da same odluče kako će najbolje ispuniti zajedničke ciljeve europske poljoprivredne politike, istovremeno odgovarajući na specifične potrebe svojih poljoprivrednika. Strateški plan zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatska 2021.-2027. (ZPP) obuhvaća mjere I. stupa ZPP-a (izravna plaćanja, sektorske mjere, vinska omotnica, pčelarstvo) i II. stupa ZPP-a (mjere ruralnog razvoja).

U nastavku je plan raspodjele sredstava kroz ZPP:

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

INSTRUMENT EUROPSKE UNIJE ZA OPORAVAK, EU SLJEDEĆE GENERACIJE (NEXT GENERATION EU; NGEU)

U okviru plana za oporavak, Europska komisija objavila je 27. i 28. svibnja 2020. niz dokumenata koji osim VFO-a za razdoblje 2021.-2027. obuhvaćaju i novi instrument: Instrument Europske unije za oporavak (tzv. Next Generation EU – NGEU/EU sljedeće generacije) u cilju oporavka od gospodarske i socijalne štete nastale kao posljedica izbijanja pandemije COVID-19, a kao nadogradnju proračunskim sredstvima i budućem VFO-u.

Vrijednost NGEU iznosi 750 milijardi eura (cijene iz 2018. godine), no raspodjela uključuje 390 milijardi eura bespovratnih sredstava (preciznije 384,4 milijarde eura bespovratnih sredstava i 5,6 milijardi eura za jamstva) i 360 milijardi eura zajmova.

U skladu s jednim od glavnih prioriteta Europske unije, najmanje 30% ukupnih izdataka VFO-a i NGEU-a poduprijet će klimatske ciljeve, s fokusom na smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2030. g za 55%. Od 2024. godine 7,5% potrošnje usmjerit će se na ciljeve bioraznolikosti, a od 2026. postotak će se povećati na 10%.

Veći fokus bit će također i na ravnopravnost spolova i rodno osviještene politike prilikom potrošnje sredstava proračuna, a Europska komisija će razviti metodologiju za mjerenje relevantnih troškova koja će se testirati na razini programa u okviru VFO-a 2021.-2027.

Za Republiku Hrvatsku je iz Instrumenta za oporavak EU Nove generacije (NGEU) na raspolaganju nešto više od 11 milijardi eura, od čega najveći dio otpada na sredstva Mehanizma za oporavak i otpornost, iz kojeg je Hrvatskoj dodijeljeno 6,31 milijardi eura bespovratnih sredstava te 3,61 milijardi eura zajmova. Ostala sredstva dodijeljena su za REACT-EU, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) i Fond za pravednu tranziciju (FPT).

Kako bi iskoristile dio sredstava osiguranih Mehanizmom za oporavak i otpornost, države članice trebaju pripremiti vlastiti plan za oporavak i otpornost – u tu svrhu Republika Hrvatska izradila je Nacionalni plan za oporavak i otpornost (NPOO).

NPOO je strukturiran tako da obuhvaća pet komponenti i jednu inicijativu:

Skip to content