Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije

Što radimo?

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije izrađuje Plan razvoja Vukovarsko-srijemske županije i druge strateške i razvojne dokumente, pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa i razvojnih projekata javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja svoje županije, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih projekata od interesa za razvoj više županija.

Projekti

Projekti, kao svojevrstan alat, omogućuju ostvarenje razvojnih ciljeva te se uz jasno definiran strateški pravac razvoja njima obogaćuje kvaliteta življenja, stvara konkurentnije gospodarstvo i pravednije društvo. U novoj financijskoj perspektivi, Vukovarsko-srijemska županija će se, uz ostale izvore financiranja, značajno osloniti na korištenje sredstava iz fondova Europske unije u financijskoj perspektivi 2021.-2027. U realizaciji projekata svoju ulogu Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije ima kroz pružanje savjetodavne i stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata lokalne, regionalne i nacionalne važnosti.

Naša misija

Javna ustanova Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije djeluje kao koordinator razvoja županije. Naša misija je primijeniti Plan razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2021.-2027. godine u što većem postotku realizacije istoga, a sa ciljem razvoja županije, zadržavanje postojećeg stanovništva, posebno radno-sposobnog s naglaskom na mlade.

Vijesti

Kontaktiraj nas

Skip to content