LPZ VSŽ

O LPZ VSŽ

Sukladno dobroj praksi politike zapošljavanja EU te radi pripreme kasnije intervencije EU-strukturnih fondova, uz potporu EU CARDS programa (LPZ Faza I i II) 2005. i 2006. godine u sveukupno osam županija u Hrvatskoj, među kojima je i Vukovarsko-srijemska županija, osnovana su Regionalna vijeća za tržište rada. Osnivanjem Regionalnog vijeća za tržište rada stvoreni su temelji za poslovnu suradnju i povezivanje u ostvarenju zajedničkih ciljeva vezanih za unaprjeđenje ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije.  Na sjednici održanoj 31. siječnja 2011. godine Regionalno vijeće za tržište rada VSŽ preimenovano je u Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije (LPZ VSŽ).

VIZIJA:

LPZ VSŽ je nezaobilazan partner u planiranju razvoja ljudskih potencijala i razvoja tržišta rada Vukovarsko-srijemske županije, aktivne politike zapošljavanja na regionalnoj razini i razvoja lokalne zajednice uopće.

LPZ VSŽ daje preporuke i mišljenja iz područja rada, zapošljavanja i obrazovanja, unaprjeđuje suradnju dionika na tržištu rada, promovira partnerstvo kao kvalitetan način rješavanja problema usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada te donosi i prati provedbu strateškog dokumenta usmjerenog na razvoj ljudskih potencijala na razini županije. LPZ VSŽ, kao tijelo, ali i njegovi pojedinačni članovi, potiču i sudjeluju u projektima usmjerenim na razvoj ljudskih potencijala.

LPZ VSŽ će svoju viziju ostvariti ispunjavanjem sljedećih strateških ciljeva:

  • Jačanje kapaciteta LPZ-a i stvaranje preduvjeta za njegov kvalitetan rad
  • Jačanje utjecaja i prepoznatljivosti rada LPZ-a VSŽ u lokalnoj zajednici
  • Implementacija krovnog strateškog dokumenta usmjerenog na razvoj ljudskih potencijala (trenutno važeći je Akcijski plana provedbe strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije 2016.-2020.) u cilju poticanja razvoja tržišta rada VSŽ
  • Razvoj regionalne i međudržavne suradnje s drugim partnerstvima vezanim uz politiku tržišta rada

Koristeći partnerski pristup LPZ VSŽ potiče, osmišljava i provodi projekte koji pridonose razvoju ljudskih potencijala.

  Kontakt

  Tajništvo LPZ VSŽ – Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije

  A. Akšamovića 31, 32100 Vinkovci

  Tel: 032/339-993, Fax: 032/339-997

  Email: tajnistvo.lpz.vsz@gmail.com

  Upravljanje LPZ VSŽ

  Rad LPZ VSŽ uređen je Poslovnikom o radu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije (link na raniji obrazac)

  Tijela LPZ VSŽ su:

   • Skupština,
   • Upravni odbor
   • Predsjednik/ca i zamjenik/ca predsjednika,
   • Tajništvo

  Prvotno, tajništvo LPZ VSŽ bilo je smješteno u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područni ured Vukovar, a od 2015. godine ulogu tajništva preuzima Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, gdje je i sjedište LPZ VSŽ.

  Članovi

  Glavni interesi partnera/članova unutar LPZ VSŽ usmjereni su na poboljšanje stanja na tržištu rada te na pitanja vezana uz zapošljavanje i nezaposlenost, aktivnu politiku na tržištu rada, sustav strukovnog osposobljavanja i obrazovanja, itd. Svi zainteresirani socijalni i gospodarski partneri pozvani su da se uključe u osmišljavanje, razvoj i primjenu politika zapošljavanja na svim razinama.

  Novim partnerom se postaje temeljem odluke Skupštine i potpisom Zamolbe o pristupanju LPZ-u. Skupština odluku o pristupanju partnerstvu donosi na temelju prijedloga Upravnog odbora ili na temelju podnesenog zahtjeva za članstvo koji se podnosi predsjedniku/ci. Trajanje članstva partnera u LPZ-u nije ograničeno.

   TRENUTNI ČLANOVI LPZ VSŽ:

   1. Vukovarsko-srijemska županija
   2. Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Vukovar
   3. Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Vinkovci
   4. Grad Vukovar
   5. Grad Vinkovci
   6. Grad Ilok
   7. Grad Županja
   8. Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Vukovar
   9. Hrvatska udruga poslodavaca – Regionalni ured Osijek
   10. Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Vukovarsko-srijemske županije
   11. Savez samostalnih sindikata Hrvatske
   12. Hrvatska udruga sindikata
   13. Nezavisni hrvatski sindikati
   14. Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije
   15. Razvojna agencija Vukovar d.o.o. VURA
   16. Agencija za razvoj i investicija grada Vinkovaca VIA d.o.o. Vinkoci
   17. Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o.
   18. Lokalna akcijska grupa Srijem
   19. PRONI Centar za socijalno podučavanje
   20. Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja,
   21. Ogranak VSŽ – 2 predstavnika/ce:
   22. Ekonomska škola Vukovar
   23. Zdravstvena i veterinarska škola Vinkovci
   24. Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru
   25. Učilište Studium
   26. Koordinacija župana, gradonačelnika i načelnika VSŽ – 2 predstavnika/ce općina:
   27. Općina Ivankovo
   28. Općina Drenovci
   29. Otočka razvojna agencija
   30. Lokalna akcijska grupa Bosutski niz
   31. Lokalna akcijska grupa Šumanovci
   32. Pučko otvoreno učilište Vinkovci
   33. Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj

   Svaki član LPZ VSŽ imenuje predstavnika/icu i zamjenika/icu predstavnika/ice koji ih zastupa/ju u LPZ VSŽ.

   Obrazac za imenovanje predstavnika/ice

   Obrazac za imenovanje zamjenika/icu predstavnika/ice 

   Više informacija o trenutnim članovima LPZ VSŽ možete pronaći u Brošuri o LPZ VSŽ.

   Projekti ispred LPZ VSŽ

   Najznačajniji projekti realizirani ispred LPZ VSŽ, a koji su se provodili u svrhu jačanja kapaciteta istog, kao i njegovih članica, kako bi se što kvalitetnije ostvarile vizija, misija i strateški ciljevi LPZ VSŽ su:

    • Sigurnim korakom do vlastitog posla (05/2018-11/2020)
    • Učlani se u Klub za zapošljavanje – napravi korak naprijed u traženju posla! (01/2015-03/2016)
    • EFoNet – Poticanje mreže zapošljavanja (01/2015-01/2016)
    • New STEP – Novi korak u jačanju partnerstva za zapošljavanje (10/2013-10/2014)
    • NEW MAP (01/2011-01/2012)
    • RESNET (01/2011-01/2012)

   Svi članovi LPZ VSŽ kroz realizaciju svojih brojnih projekata također doprinose ostvarenju svrhe LPZ VSŽ.

   Skip to content