Natječaj za prijavu programa zdravstvenih organizacija u suradnji s udrugama u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i ponašajnih ovisnosti za 2024. godinu

}

24. lipnja 2024.

Opći cilj Natječaja: Sprječavanje i suzbijanje pojave ovisnosti uključujući ponašajne ovisnosti među djecom i mladima te rizičnog ponašanja djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti i razvoj ponašajnih ovisnosti kao i unaprjeđenje provedbe programa liječenja, psihosocijalnog tretmana, resocijalizacije osoba s problemom ovisnosti i ponašajnih ovisnosti te programa smanjenja šteta i pojavnosti zaraznih bolesti.

Posebni ciljevi Natječaja:
1. Unaprijediti provedbu programa zdravstvenih organizacija koje djeluju na području liječenja i prevencije ovisnosti (o drogama, alkoholu, duhanu) i ponašajnih ovisnosti (o kockanju, video igrama, Internetu i novim tehnologijama) te unaprijediti suradnju udruga (uključujući i klubove liječenih alkoholičara te klubove liječenih ovisnika o kockanju)  i zdravstvenih organizacija.
2. Provoditi mjere i aktivnosti koje su usmjerene na zaštitu zdravlja navedenih skupina u cilju smanjenja pojavnosti zaraznih bolesti, smanjenje štete, podizanje kvalitete života te smanjenje stigmatizacije.

Predviđeno trajanje provedbe programa je 36 mjeseci od dana potpisivanja ugovora

Programi koje provode zdravstvene organizacije u suradnji s udrugama koje djeluje na području navedenih ciljeva uključuju sljedeće aktivnosti:

• aktivnosti koje doprinose realizaciji ciljeva programa kao što su: prevencija, izvanbolničko liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija mladih osoba s rizikom od razvoja ovisnosti i ponašajnih ovisnosti i osoba s problemom ovisnosti
• škole nepušenja;
• rane identifikacije i intervencije prema osobama s rizikom od razvoja ovisnosti i ponašajnih ovisnosti;
• sprječavanje širenja HIV-a, B i C hepatitisa, savjetovanje i testiranje;
• stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i odgojno – obrazovnih radnika u području ovisnosti i ponašajnih ovisnosti;
• sprječavanje pojave bolesti u odnosu na navedene vrste ovisnosti u skupinama osobito ugroženih pojedinaca i obitelji (npr. djeca i mladi s poteškoćama u učenju i/ili ponašanju, djeca i mladi iz obitelji ovisnika, osobe s problemima mentalnog zdravlja, itd.);
• vršnjačka podrška (peer podrška) osobama u riziku od ovisnosti i ponašajnih ovisnosti
• promotivne aktivnosti (okrugli stolovi, javne rasprave, zagovaračke aktivnosti, seminari i dr.);
• individualni, grupni rad i psihosocijalni tretman s osobama s rizikom od razvoja ovisnosti i ponašajnih ovisnosti i osoba s problemom ovisnosti i njihovim obiteljima, različite radionice, edukacije i treninzi za roditelje i nastavnike, rad u zajednici
• provedba programa za ciljane skupine; maloljetnici koji eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti, žene s problemom ovisnosti, konzumente kanabisa i stimulansa, osobe s problemom ponašajnih ovisnosti;

Ukupno planirana vrijednost Natječaja na godišnjoj razini  1.100.000,00 eura.

Za programe zdravstvenih organizacija u području prioriteta ZO-1 najmanji iznos koji se može odobriti za pojedini program je 13.200,00 eura a maksimalni 160.00,00 eura.

Više na poveznici.

Posljednje objave

Objavljen javni poziv za projekt ZelEn

HEP Opskrba i Hrvatska elektroprivreda raspisali su javni poziv za ZelEn, donaciju projekata iz područja energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije integriranih u građevine i sustavnog gospodarenja energijom za potrebe ustanova javnoga sektora...

Skip to content