Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga

}

15. prosinca 2021.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavljuje

Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (u daljnjem tekstu:

Poziv). Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje

razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (u daljnjem tekstu: projekt) u javnom

sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja

emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata.

U smislu ovog Poziva, projekt može imati primjenu u isključivo jednom od sljedećih

područja:

  1. Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i

procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih

usluga građanima i gospodarskim subjektima.

  1. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi

razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja: inteligentnog

upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih

prometnih zona, sustava javnih bicikala (sa i bez električnog pogona), te drugih

integriranih i inteligentnih prometnih rješenja.

  1. Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje

negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na

kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo,

voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 26.000.000,00 kuna.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Više informacija na poveznici.

Posljednje objave

Skip to content