Javni poziv – Psihološko i socijalno osnaživanje, podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata

}

13. ožujka 2024.

Predmet ovog javnog poziva (u daljnjem tekstu: Poziv) je prikupljanje pisanih prijedloga projekata/programa braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) za dodjelu bespovratnih sredstava za 2024. godinu.

Subjekti iz članka 1. mogu prijaviti projekt/program za sljedeća područja djelovanja:

•     radne aktivnosti i radne terapije (ekološke akcije i druge društveno korisne aktivnosti,

uređenje okoliša)

•    socijalno poduzetništvo za unapređenje rada udruge i ublažavanje teških materijalnih prilika hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

•    rekreativno-stvaralačke i natjecateljske aktivnosti

•    edukativne radionice (informatičko opismenjavanje)

•    medicinska rehabilitacija

•    umjetničko-scenski nastupi i uradci

•    stvaralačke kreativne radionice

•    stručna i edukativna predavanja i skupovi u području zdravstvene skrbi 

•    razni oblici izvaninstitucionalne skrbi o nemoćnim, starijim i nezaposlenim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (ne uključuje mogućnost dodjele novčane pomoći)

•    socijalna i humanitarna djelatnost udruga iz Domovinskog rata (izložbe i aukcije) i druge prihvatljive aktivnosti iz područja psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog  rata

•    izdavačka djelatnost na tematiku Domovinskog rata

•    izložbe na tematiku Domovinskog rata (npr. izložba ratnih fotografija)

•    edukativni izleti za djecu i mlade na tematiku Domovinskog rata

•    organiziranje edukativnih programa o Domovinskom ratu u osnovnim i srednjim školama (uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja)

•    održavanje nacionalnih/lokalnih konferencija

•    multimedijalne aktivnosti oživljavanja sjećanja na Domovinski rat

•    očuvanje temeljnih vrijednosti i digniteta Domovinskog rata

•    i druge prihvatljive aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 27.000,00 €.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu 300,00 €, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 2.000,00 €.

Poziv je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Vukovarsko-srijemske županije 12.03.2024. godine.

Rok za podnošenje prijedloga projekata/programa je 30 dana, računajući od dana objave Poziva i ističe 10.04.2024. u 24:00 sata.

Posljednje objave

Skip to content