Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća

}

13. ožujka 2024.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavljuje
Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća (EnU-1/24) (u daljnjem tekstu:
Poziv) za neposredno sufinanciranje projekata energetske obnove postojećih
obiteljskih kuća (u daljnjem tekstu: Projekt) odnosno mjera sukladno Tehničkim
uvjetima (Prilog 1.), a u okviru sljedećih aktivnosti:
A1: cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite
elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od
mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće (M1) i ugradnju tehničkih sustava za
korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera
(M2 ili M3),
A2: povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz
provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće (M1),
A3: ugradnja tehničkih sustava grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode
korištenjem obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera
(M2),
A4: ugradnja tehničkih sustava za proizvodnju električne energije korištenjem
obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju (M3 ili kombinacija M3 i M4).

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe – građani, vlasnici ili
suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim
najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu je 120.000.000,00 eura.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 13. ožujka 2024. godine u 9:00 sati.
Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome
koji uvjet prije nastupi.

Više informacija na poveznici.

Posljednje objave

Skip to content