URBACT poziv za Mreže za planiranje aktivnosti

}

10. siječnja 2023.

Otvoren je prvi URBACT IV poziv za Mreže za planiranje aktivnosti.Glavni cilj poziva je poboljšati sposobnost gradova za upravljanje održivom urbanom politikom, odnosno poboljšanje kapaciteta integriranog projektiranja urbanistički akcijskih planova u gradovima.

Od Mreža za planiranje aktivnosti očekuje se podrška organiziranom procesu razmjene i učenja među partnerima s ciljem poboljšanja lokalnih politika kroz konkretno akcijsko planiranje. Sudjelujući u Mreži za planiranje aktivnosti, gradovi razmjenjuju konkretne političke izazove i razmjenjuju iskustva, probleme i moguća rješenja, generiraju nove ideje za rješavanje izazova vezano uz integrirani održivi urbani razvoj.

Glavni korisnici Mreže za planiranje aktivnosti bit će gradovi iz 27 država članica EU-a, Norveška, Švicarska, kao i zemlje IPA-e.

Vrsta korisnika “grad” odnosi se na javno lokalno tijelo koje predstavljaju:

• gradovi, općine, mjesta

• lokalne agencije definirane kao javne ili polujavne organizacije koje osniva grad

• razine vlasti kao što su gradske četvrti i općine

• organizirane aglomeracije.

Ne postoji ograničenje broja stanovnika za gradove koji žele sudjelovati u aktivnostima URBACT-a. Posebno se podržavaju gradske vlasti od susjedstva do razine funkcionalnog urbanog područja ovisno o obrađenoj temi i utjecaju koji se može ostvariti. To uključuje veze između urbanog i ruralnog područja i prekogranična funkcionalna urbana područja.

U slučaju Mreža za planiranje aktivnosti, ostali prihvatljivi korisnici:

• pokrajinske, regionalne i nacionalne vlasti, što se tiče urbanih pitanja

• sveučilišta i istraživački centri, što se tiče urbanih pitanja

• upravljačka tijela kohezijske politike i EU fondova solidarnosti.

Da bi bili prihvatljivi, partneri koji nisu gradovi moraju biti javna tijela ili ekvivalentna javna tijela.

Akcijsko planiranje mreže uključuje pet ciljeva:

1. konkurentniju i pametniju Europu promicanjem inovativne i pametne ekonomije transformacije i regionalne ICT povezanosti

2. zeleniju i otpornu Europu

3. povezaniju Europu povećanjem mobilnosti

4. društveniju i uključiviju Europu koja provodi europski stup socijalnih prava

5. Europu koja je bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja svih vrsta teritorija i lokalne inicijative.

Za podnošenje prijave uspostavlja se punopravno partnerstvo koje mora uključivati najmanje 8, a najviše 10 partnera iz zemalja koje ispunjavaju uvjete.

Rok prijave na poziv do 31.ožujka 2023. godine do 15:00CEST.

Maksimalni ukupni prihvatljivi proračun za Mrežu za planiranje aktivnosti bit će 850 000 EUR.

INFOGRAFIČKI poziv za mreže HRT.pdf

Dokument poziva

Vodič za pristupnike.pdf

Više informacija

Posljednje objave

Skip to content