Poziv za partnere: Urbana agenda za EU partnerstva za ozelenjavanje gradova i održivi turizam

}

18. srpnja 2022.

Poziv gradovima, državama članicama, partnerskim državama, regijama, gradskim konzorcijima, nacionalnim gradskim krovnim organizacijama i drugim dionicima da formiraju dva nova tematska partnerstva u okviru Urbane agende za EU (UAEU): Održivi turizam i Ozelenjavanje gradova.

O Urbanoj agendi za EU

Urbana agenda za EU  (  UAEU)  bavi se urbanim izazovima uspostavljanjem partnerstava između gradova, Europske komisije, drugih institucija i tijela EU-a, nacionalnih vlada i drugih dionika poput nevladinih organizacija.

Zajedno razvijaju akcijske planove:

  • Unaprijediti postojeću regulativu s obzirom na urbana područja i urbane izazove
  • Podržati i unaprijediti inovativne i korisniku jednostavne izvore financiranja za urbana područja
  • Dijelite i razvijajte znanje (podaci, studije, dobre prakse).

Urbana agenda je prethodno donijela 14 tematskih partnerstava, o  urbanim temama, koje su navedene u  Amsterdamskom paktu .

Obnavljanje Urbane agende za EU prema parametrima usvojenim  Ljubljanskim sporazumom  u studenom 2021. predlaže pokretanje dva nova tematska partnerstva 2022., jedno o održivom turizmu i jedno o ozelenjavanju gradova.

O pozivu za partnere

Ovaj poziv prati  Informativna bilješka o pozivu za partnere, dostupna u nastavku, koja objašnjava prihvatljive prijavitelje, postupak odabira i kriterije, kao i odgovornosti za svaku kategoriju partnera. Također daje opis teme na koju će se partnerstvo usredotočiti.

Prije podnošenja prijave pogledajte sljedeće dokumente.

Greening Cities Info Napomena na poziv za partnere

Informacije o održivom turizmu na poziv za partnere

Kako se prijaviti

Gradovi, države članice, partnerske države, regije, gradski konzorciji, nacionalne gradske krovne organizacije i drugi dionici koji su zainteresirani za pridruživanje jednom ili oba od dva nova tematska partnerstva o zelenim gradovima i održivom turizmu mogu pokazati svoj interes  podnošenjem sljedeće prijave do 16. rujna 2022. u 18:00 (CET) .

  1. Prijava za tematsko partnerstvo o ozelenjavanju gradova
  2. Prijava za tematsko partnerstvo za održivi turizam

Posljednje objave

Skip to content