Plan razvoja Vukovarsko-srijemske županije 2021.-2027.

O stanju razvoja u Vukovarsko-srijemskoj županiji

          Osnovu gospodarskog razvoja Vukovarsko-srijemske županije čine prirodni resursi (poljoprivredno zemljište, šumsko bogatstvo, vode) na temelju kojih je razvijena primarna poljoprivredna proizvodnja te prerađivačka industrija u kojoj su dominantne prehrambena i drvoprerađivačka industrija. Lokacija, te postojeći željeznički i plovni putevi, značajni su potencijal na osnovu kojih se radi na pozicioniranju županije kao značajnoga transportno-logističkog centra u budućnosti, a uz postojeće prirodne ljepote i kulturno-povijesno nasljeđe također omogućuju i značajniji razvoj kontinentalnog turizma koji je zasad u povojima. Bitno je naglasiti kako se Vukovarsko-srijemska županija po ugovaranju bespovratnih sredstava EU svrstava na treće mjesto županija Kontinentalne Hrvatske ili peto mjesto ukupno u Republici Hrvatskoj. Očekuje se veliki investicijski zamašnjak u cijeloj Slavoniji, Baranji i Srijemu, a svakako i u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Temelj za definiranje strateškog usmjeravanja predstavlja vizija razvoja koja Vukovarsko-srijemsku županiju percipira kao „mjesto vrijedno življenja“ te usmjerava razvoj ka digitalnoj i zelenoj tranziciji. Odgovornost za suradnju svih dionika društva leži na svakom pojedincu i svakoj instituciji i može se potaknuti iz bilo koje pozicije. Ipak, odgovornost lokalne uprave i samouprave je možda najveća – ona ima i najsnažnije poluge za pokretanje ove suradnje i njenu održivost, ona treba definirati prioritete, povezati sudionike te koordinirati aktivnosti. Pri tome se treba voditi zajedničkim interesom i zajedničkim ciljem – gospodarskim razvojem regije i stvaranjem sredine u kojoj će svi, a posebno mladi željeti ostati živjeti.

Županijska razvojna strategija za razdoblje do 2020. godine

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14), Vukovarsko-srijemska županija je u postupku izrade Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine (ŽRS VSŽ 2020.), kao temeljnog strateškog planskog dokumenta jedinice područne (regionalne) samouprave, u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za područje županije, u svrhu jačanja njenih razvojnih potencijala, s posebnim naglaskom na ulogu velikih gradova i gradova sjedišta županija u poticanju razvoja, te na razvoj slabije razvijenih područja.

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije koordinira izradu ŽRS VSŽ 2020. sukladno Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe u kojima je detaljno opisan proces izrade i pripreme pojedinih dijelova.

U oblikovanju ŽRS VSŽ 2020., Vukovarsko-srijemska županija vodi se načelom partnerstva i suradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora, te su sukladno tome, imenovani članovi Partnerskog vijeća za područje VSŽ i kao i članovi Radne skupine za izradu ŽRS VSŽ 2020.

PARTNERSKO VIJEĆE
Temeljem Uredbe o osnivanju, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/15), a sukladno načelu ravnomjerne zastupljenosti različitih dionika razvoja s ovog područja Župan donosi Odluku o osnivanju Partnerskog vijeća za područje Vukovarsko-srijemske županije (PV VSŽ). PV VSŽ je savjetodavno tijelo putem kojeg se osigurava ostvarenje načela partnerstva u pripremi i praćenju provedbe planskih dokumenata politike regionalnoga razvoja, u pripremi izvješća o napretku u provedbi tih dokumenata te u njihovom vrednovanju.

U radu PV VSŽ sudjeluju predstavnici Vukovarsko-srijemske županije, gradova i općina s područja Vukovarsko-srijemske županije, regionalnog koordinatora za područje Vukovarsko-srijemske županije, visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja te istraživačkih centara, gospodarskih i socijalnih partnera te organizacija civilnog društva s područja Vukovarsko-srijemske županije, sukladno propisima

RADNA SKUPINA:

Župan, 16. svibnja 2016. godine, svojom Odlukom imenuje Radnu skupine za izradu Razvojne strategije VSŽ  iz redova djelatnika Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, predstavnika upravnih odjela VSŽ, te predstavnika ostalih ključnih dionika razvoja VSŽ.Odlukom se imenuju 4 Tematske skupine:

1. DRUŠTVO (demografija, socijalno uključivanje i usluge socijalne skrbi, društvena i zdravstvena infrastruktura, obrazovanje),
2. GOSPODARSTVO (opća gospodarska kretanja, tržište rada, poslovno okruženje, turizam i kultura),
3. PROSTOR I OKOLIŠ (kvaliteta okoliša, izloženost ekološkim rizicima i klimatskim opasnostima, primarna infrastruktura, infrastruktura za mobilnost i internetsku povezanost)
4. UPRAVLJANJE RAZVOJEM (institucionalna tijela u čijoj je nadležnosti upravljanje razvojem, administrativni kapaciteti)

Radna skupina sudjeluje u svim fazama izrade Razvojne strategije VSŽ, odnosno pri izradi analize stanja i SWOT analize, definiranju razvojnih potencijala i potreba, utvrđivanju vizije i ciljeva, prioriteta i mjera, odabiru razvojnih projekata kao i pri i praćenju provedbe Razvojne strategije VSŽ.

Dovodni melioracijski kanal za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja

``Naši ljudi, naša hrana - naša snaga``

Skip to content