Održana uvodna konferencija projekta „Klik u pravo vrijeme“

}

5. travnja 2023.

U utorak, 04. travnja 2023. u Velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima održana je uvodna konferencija projekta „Klik u pravo vrijeme“. Na konferenciji su predstavljeni ciljevi projekta, doprinos, glavne aktivnosti kao i uloga partnera na projektu. Ispred Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije sudjelovala je ravnateljica dr. Kata Krešić koja je otvorila konferenciju i zahvalila svima prisutnima na dolasku te Matea Mauer, voditeljica projekta ispred Zavoda koja je ukratko predstavila projektne aktivnosti planirane tijekom provedbe projekta. Zamjenik župana, Franjo Orešković pozdravio je sve prisutne te je poželio sreću u provođenju projektnih aktivnosti. Ispred Udruge za borbu protiv ovisnosti Ne-ovisnost, koja je ujedno i partner na projektu, sudjelovao je predsjednik Tomislav Mišetić te je predstavio prisutnima rad Udruge te njihove aktivnosti unutar projekta. Iva Jularić održala je edukativno predavanje „Djeca i ekrani – kada i koliko?“. Aktivnosti radionice u školama predstavio je Goran Pekić, zaposlenik Vukovarsko-srijemske županije.

Projekt „Klik u pravo vrijeme“ za cilj ima podizanje svijesti djeci u riziku od ovisnosti te njihovim roditeljima o važnosti prevencije, rane intervencije i liječenja ovisnosti, s naglaskom na ovisnosti o modernim tehnologijama. Projekt je financiran je od strane Ministarstva zdravstva iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama. Nositelj projekta je Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, a partner na projektu je Udruga za borbu protiv ovisnosti Ne-ovisnost. Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije koja je aktivno sudjelovala u pripremi projektne prijave kao stručna pomoć, aktivno će sudjelovati i u provedbi projekta. Ukupna vrijednost projekta je 43.798,53 EUR (330.000,00 HRK), a njegovo trajanje je 12 mjeseci.

Posljednje objave

Skip to content