Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje projekata i programa iz područja socijalne skrbi koje provode udruge u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2024. godinu

}

18. ožujka 2024.

Vukovarsko-srijemska županija kao davatelj financijske potpore poziva udruge koje djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, da prijave svoje projekte i programe iz područja socijalne skrbi koje se temelje na potrebama zajednice, a prema načelima djelovanja za opće dobro na Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje projekata i programa iz područja socijalne skrbi koje provode udruge u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2024. godinu.

 Udruge mogu prijaviti projekt/program za sljedeća programska područja:

  • osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici,
  • medicinsko-rekreativni programi u svrhu terapijske intervencije za djecu i mlade,
  • jačanje kapaciteta za rad udruga osoba s invaliditetom i djecom s teškoćom u razvoju,
  • zaštita i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,
  • poticanje i razvoj socijalnih usluga.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 20.000,00 euraNajmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 265,00 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 1.327,00 eura. Prijavitelj projekta ima obvezu namjenskog korištenja sredstava, a Županija ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

Natječaj je otvoren danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije 15. ožujka 2024. godine. Rok za podnošenje prijedloga projekata/programa je 13. travanj 2024. godine.

Više informacija: https://vusz.hr/javni-natjecajza-sufinanciranje-financiranje-projekata-i-programa-iz-podrucja-socijalne-skrbi-koje-provode-udruge-u-vukovarsko-srijemskoj-zupaniji-za-2024-godinu/?fbclid=IwAR0qkgCtTztV2T4E2SpXSDlaanCN3jiAavpcPvCFCPA9fyZQnOZ5eXvOAVM

Posljednje objave

Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita i upis na studijske programe u akademskoj godini 2024./2025.

U svrhu sufinanciranja troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2024./2025.,Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni...

Skip to content