Zajednička akcija za poboljšanje dijagnoze, liječenja i skrbi za pacijente s rijetkim bolestima

}

11. ožujka 2024.

Europska Komisija je pokrenula novu zajedničku akciju (JARDIN) s 18 milijuna eura za poboljšanje dijagnoze, liječenja i skrbi za pacijente s rijetkim bolestima u cijeloj Uniji.

Kako bi se postigao taj cilj, europske referentne mreže integrirat će se u nacionalne zdravstvene sustave: Europske referentne mreže virtualne su mreže visokospecijaliziranih pružatelja zdravstvene zaštite iz cijele Europe koji se bave složenim ili rijetkim bolestima i stanjima koja zahtijevaju visokospecijalizirano liječenje ili posebno znanje i resurse.

Zajednička akcija okuplja sve države članice EU-a te Norvešku i Ukrajinu te će se baviti temama kao što su načini liječenja pacijenata i upravljanje podacima o rijetkim bolestima. Također će se utrti put još djelotvornijoj, učinkovitijoj i održivijoj suradnji u budućnosti. Za razdoblje od 2024. do 2027. akciji će biti dodijeljeno 15 milijuna eura iz programa „EU za zdravlje” i 3,75 milijuna eura od država članica.

Posljednje objave

Skip to content