Objavljeno: 17.12.2021.

Trajni ograničeni poziv za Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga za Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama.

Svrha ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje provedbe projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama kojima se povećava učinkovitost upravljanja vodama i poplavnim rizicima, prvenstveno koristeći, gdje god je to moguće tzv. zelene mjere, čime se neposredno štite životi, zdravlje i imovina stanovništva Hrvatske.

Poziv je namijenjen unaprijed određenom prijavitelju koji je unaprijed definiran temeljem Zakona o vodama, a to su Hrvatske vode koje su nadležne za planiranje, organiziranje, financiranje i provedbu mjera obrane od poplava.

Maksimalni iznos EU bespovratnih sredstava iz NPOO koji je raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 1.188.272.071 kn.

Program će se provesti kroz dvije programske sastavnice: smanjenje rizika od štetnog djelovanja voda na području Hrvatske i revitalizacija slatkovodnih sustava.

U okviru ovog Poziva financirat će se provedba projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama, a razdoblje prihvatljivosti izdataka (razdoblje unutar kojeg trošak mora nastati da bi bio prihvatljiv za financiranje) traje od 1.2.2020. do 31.12.2025. godine. Uz navedeno, svi troškovi moraju nastati i biti plaćeni u razdoblju od 1.2.2020. do 30.6.2026. godine

Objava Poziva i Upute za prijavitelje dostupne su i na Internet stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i to na sljedećoj poveznici: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390

Eventualne izmjene i dopune Poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mingor.gov.hr/).

Skip to content