Tematski radni sastanak "Turizam" za izradu Razvojne strategije VSŽ

Slika /arhiva/TRS Turizam 1.JPG

U prostorijama Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije održan je Tematski radni sastanak „Turizam“ u svrhu izrade Razvojne strategije VSŽ do 2020. godine.

VINKOVCI, 19.10.2016. – U prostorijama Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije održan je Tematski radni sastanak „Turizam“ u svrhu izrade Razvojne strategije VSŽ do 2020. godine.


Nakon pozdravnih riječi voditelja Odjela za regionalni razvoj i strateško upravljanje AR VSŽ Hrast d.o.o. g. Ivana Ambroša, radni sastanak predvodila je viša voditeljica projekta gđa. Marija Dević. Prijedlozima i komentarima stručnih osoba u sektoru, doprinijelo se stvarnom sagledavanju trenutnog stanja u turizma i kulturi Vukovarsko-srijemske županije, a sve u svrhu što kvalitetnije izrade Razvojne strategije VSŽ.

Osim predstavnika Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. na sastanku su sudjelovali i predstavnici Turističkih zajednica sa područja Vukovarsko-srijemske županije: TZ Vukovarsko-srijemske županije, TZ Grada Vinkovaca, TZ Općine Nijemci kao i predstvanici UO za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije i UO za kulturu i turizam Grada Vukovara.
 


Pisane vijesti