Objavljeno: 19.11.2021.

Prvi pozivi za podnošenje prijedloga u okviru programa Digitalna Europa objavljeni u području digitalnih tehnologija, kibersigurnosti i europskih digitalnoinovacijskih centara

Europska komisija je objavila prve pozive na podnošenje prijedloga u okviru programa Digitalna Europa.

Objave poziva su uslijedile nakon donošenja programa kojima se dodjeljuje gotovo 2 milijarde eura za ulaganja kojima je cilj napredak u digitalnoj tranziciji.

Pozivi su namjenjeni poduzećima, organizacijama i javnim upravama država članica EU-a te subjektima iz drugih zemalja pridruženih programu Digitalna Europa.

Ta će bespovratna sredstva biti usmjerena na ulaganje više od 415 milijuna eura do kraja 2022. u infrastrukturu oblaka, podatkovne prostore, umjetnu inteligenciju, kvantnu komunikacijsku infrastrukturu, unapređenje digitalnih vještina ljudi i na projekte kojima se promiče sigurniji internet, suzbija seksualno zlostavljanje djece i dezinformiranje.

Nadalje, za kibersigurnost će se izdvojiti 43 milijuna eura bespovratnih sredstava za pružanje potpore kibersigurnosti u zdravstvenom sektoru, kao i uvođenje mreže nacionalnih koordinacijskih centara kako bi se državama članicama pomoglo u provedbi relevantnog zakonodavstva EU o kibersigurnosti.

Prvi poziv na podnošenje prijedloga otvoren je i za uspostavu i uvođenje mreže europskih digitalnoinovacijskih centara (EDIH). Tim će se centrima podupirati privatna poduzeća, uključujući MSP-ove i novoosnovana poduzeća, te javni sektor u digitalnoj transformaciji.

Više informacija o podnošenju zahtjeva za bespovratna sredstva u okviru ovog poziva na podnošenje prijedloga dostupno je na poveznici.

Skip to content