Objavljeno: 15.07.2021.

Prvi poziv LIFE 2021 - Tranzicija čiste energije

Program LIFE 2021. – 2027. uključuje novi potprogram za tranziciju čiste energije (LIFE-CET) u području klimatskog djelovanja.

Prvi poziv za dostavu prijedloga projekata otvoren je nakon usvajanja, 9. srpnja 2021. godine, Višegodišnjeg programa rada 2021.-2024. Poziv je objavljen na portalu Komisije za financiranje i natječaje, a rok za prijavu određen je do siječnja 2022. godine.

LIFE-CET nastavit će aktivnosti financiranja EU-a u području tranzicije čiste energije koje su se prethodno financirale u okviru Obzora 2020. energetskog izazova. Pridonijet će postizanju ciljeva politike EU-a za čisti prijelaz energije u smislu povećane upotrebe energije iz obnovljivih izvora i uštede energije. Program će se također pozabaviti tržišnim preprekama koje koče socio-ekonomski prijelaz na održivu energiju mobilizacijom investicija, poboljšanjem vještina, podizanjem svijesti, edukacijom i osnaživanjem potrošača energije.

S ukupnim proračunom od milijardu eura za 7 godina, LIFE-CET će i dalje angažirati male i srednje dionike, višestruke aktere, uključujući lokalne i regionalne javne vlasti, neprofitne organizacije i potrošače na putu tranzicije čiste energije.

Skip to content