Objavljeno: 20.07.2022.

Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je objavilo Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023.

 

Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.

 

Na ovaj poziv osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti projekte u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i dr., i to uz:

  • izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike
  • osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima
  • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka
  • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike
  • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima, javnim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima (npr. udrugama)
  • unaprjeđenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.

Projekti u sklopu izvannastavnih aktivnosti provode se tijekom školske godine 2022./2023.

 

Ministarstvo planira na temelju ovog poziva najboljim projektima dodijeliti 3.400.000,00 kn za projekte osnovnih škola i srednjih škola te učeničkih domova.

 

Svaka škola/učenički dom može prijaviti projekte na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do 30.000,00 kn ukupno.

 

Ukupni zatraženi iznos preporučuje se rasporediti za:

  • materijalne troškove za provedbu izvannastavnih aktivnosti
  • edukaciju učitelja/nastavnika/stručnih suradnika škole/učeničkog doma
  • ostale troškove povezane s provedbom izvannastavnih aktivnosti (honorari i dnevnice nisu prihvatljivi dio troškova).

Rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2022. godine.

 

Više informacija na sljedećoj poveznici.

Skip to content