Objavljeno: 19.07.2021.

Poziv u 2021. - Učinkovito, održivo i uključivo korištenje energije – Obzor Europa

Cilj Poziva je doprinijeti učinkovitoj i održivoj upotrebi energije dostupnoj svima, koja se osigurava čistim energetskim sustavom i pravednom tranzicijom, a posebno kroz:

  • tehnološka i socio-ekonomska dostignuća za postizanje klimatske neutralnosti i prijelaz na nultu emisiju za građevinski fond do 2050. godine
  • povećanu energetsku učinkovitost u industriji, smanjenje stakleničkih plinova u industriji i zagađivača zraka nadogradnjom ili pretvaranjem te korištenjem viška topline u industriji i elektrifikacijom proizvodnje topline.

 

Ostali klasteri Obzor Europe uključuju teme i aktivnosti koje mogu biti relevantne za ovo područje u svrhu traženja sinergije:

Klaster 2:

  • Područje 2 – Inovativna istraživanja o europskoj kulturnoj baštini i kulturnim i kreativnim industrijama.
  • Područje 3 – Inovativna istraživanja društvenih i ekonomskih transformacija.

Klaster 3:

  • Područje 4 – Povećana cyber sigurnost (teme koje se bave pametnim zgradama i digitalizacijom zgrada)
  • Područje 5 – Europa otporna na katastrofe (teme otpornosti građevinskog fonda).

Klaster 4 relevantan je cijeli, a posebno Područje 1 – Neutralna klima, kružna digitalizirana proizvodnja (za sve teme o zgradama, npr. za digitalizaciju tijeka gradnje/obnove).

Klaster 6:

  • Područje 3 – Kružno gospodarstvo i bioekonomski sektori
  • Područje 4 – Čist okoliš i nula zagađenja (održiva obnova zgrada).

 

Osim programa Obzor Europ, drugi programi uključuju neke komponente pomoću kojih se mogu naći sinergije i komplementarnosti.

Visoko energetski učinkovit i klimatski neutralan europski građevinski fond

Teme ovog područja usmjerene na visoko energetski učinkovite i klimatski neutralne europske građevine usredotočene su na energetski izazov u zgradama i na transformaciju izgrađenog okoliša prema održivijem životu.

Industrijski objekti u energetskoj tranziciji

Teme o industrijskim objektima u energetskoj tranziciji podržane u okviru ovog područja usmjerene su na upravljanje toplinskom energijom u industriji.

Rok za prijavu je 19. listopada 2021. godine.

Ukupni proračun iznosi 66 milijuna eura.

Više o programu.

Službeni poziv.

 

Skip to content