Poziv na razgovor kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Odjelu za provedbu programa i projekata

Slika /slike svibanja/razgovor.jpg
KLASA: 112-01/20-01/14
URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-27
U Vinkovcima, 12. listopada 2020. godine 
 
 
 
Poziv na razgovor  kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika  u Odjelu za provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije
 
 
 
 
Sukladno pozivu na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika  u Odjelu za provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije, od 22. rujna 2020. godine, KLASA: 112-01/20-01/14, URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-25, na usmeni dio, razgovor, pozivaju se sljedeći kandidati: 
 
 
1. FRANJO ŠUMANOVAC – VINKOVCI
2. MARIJA SARAČEVIĆ – NOVI JANKOVCI
3. MARTINA ĐURAČIĆ – VINKOVCI 
 
 
 
Usmeni dio, razgovor, će se održati u petak, 16. listopada 2020. godine u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci, po sljedećem rasporedu:
 
1. Franjo Šumanovac u 9:00 sati
2. Marija Saračević u 9:30 sati
3. Martina Đuračić u 10:00 sati
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predsjednik povjerenstva:
Goran Koprivnjak, univ.spec.oec.


Pisane vijesti