Poziv na razgovor kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Odjelu za pripremu programa i projekata

Slika /slike svibanja/razgovor.jpg
KLASA: 112-01/20-01/15
URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-42
U Vinkovcima, 12. listopada 2020. godine 
 
 
 
Poziv na razgovor  kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika  u Odjelu za pripremu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije
 
 
 
 
Sukladno pozivu na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Odjelu za pripremu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije, od 22. rujna 2020. godine, KLASA: 112-01/20-01/15, URBROJ: 2196/1-16-07/2-20-38, na usmeni dio, razgovor, pozivaju se sljedeći kandidati: 
 
 
1. MARTINA ĐURAČIĆ – VINKOVCI 
2. DRAGANA ILIŠIN – OSIJEK
3. ANA MUNDINAC - GRADIŠTE
 
 
 
    Usmeni dio, razgovor, će se održati u petak, 16. listopada 2020. godine, u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci, po sljedećem rasporedu: 
 
1. Martina Đuračić u 10:30 sati
2. Dragana Ilišin u 11:00 sati 
3. Ana Mundinac u 11:30 sati
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predsjednica povjerenstva:
Zrinka Lončar, mag.oec.


Pisane vijesti