Poziv na razgovor kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika Odjelu za regionalni razvoj i strateško planiranje

Slika /slike svibanja/testiranje.jpg
KLASA: 112-01/20-01/09
URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-22
U Vinkovcima, 23. srpnja 2020. godine 
 
 
 
Poziv na razgovor  kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika  Odjelu za regionalni razvoj i strateško planiranje u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije
 
 
 
 
Sukladno pozivu na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika  u Odjelu za regionalni razvoj i strateško planiranje u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije, od 17. srpnja  2020. godine, KLASA: 112-01/20-01/09, URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-20, na usmeni dio, razgovor, poziva se sljedeća kandidatkinja: 
 
 
1. MARIJA PAZMAN - IVANKOVO
 
 
 
 
Usmeni dio, razgovor, će se održati u petak, 24. srpnja 2020. godine u  09,00 sati, u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamjenica predsjednice povjerenstva
Karla Jukić, dipl. iur.


Pisane vijesti