Poziv na razgovor kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika Odjelu provedbu programa i projekata

Slika /slike svibanja/razgovor.jpg
KLASA: 112-01/20-01/10
URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-28
U Vinkovcima, 18. kolovoza 2020. godine 
 
 
 
Poziv na razgovor kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika  Odjelu provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije
 
 
 
 
 
Sukladno pozivu na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika  u Odjelu za provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije, od 10. kolovoza 2020. godine, KLASA: 112-01/20-01/10, URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-26, na usmeni dio, razgovor, pozivaju se sljedeći kandidati: 
 
 
1. Marija Stričević - Ivankovo
 
 
 
 
Usmeni dio, razgovor, će se održati u petak, 21. kolovoza 2020. godine u  10,00 sati, u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamjenik predsjednice povjerenstva
Goran Koprivnjak, univ.spec.oec.


Pisane vijesti