Objavljeno: 21.09.2021.

Poziv na prijavu projekata od zajedničkog interesa u sklopu programa CEF u području Transeuropske energetske infrastrukture

Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CENA) objavila je prvi poziv na prijavu projekata od zajedničkog interesa u sklopu programa CEF 2021. – 2027. u području transeuropske energetske infrastrukture. Sredstva ovog instrumenta namijenjena su financiranju projekata međunarodnih organizacija, istraživačkih centara, javnih i privatnih poduzeća, lokalnih i regionalnih vlasti, ministarstava i udruga zaduženih za razvoj.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 785.000.000,00 eura.

Sredstva ovog poziva namijenjena su financiranju projekata međunarodnih organizacija, istraživačkih centara, javnih i privatnih poduzeća, lokalnih i regionalnih vlasti, ministarstava i udruga zaduženih za razvoj.

Krajnji rok prijave je 19.10.2021.

Više informacija na slijedećoj poveznici.

Skip to content