Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto savjetnika u Odjelu za međunarodnu suradnju i EU poslove

Slika /slike svibanja/testiranje.jpg
KLASA: 112-01/20-01/01
URBROJ: 2196/1-16-03/2-20-9 
Vinkovci, 03. ožujka 2020. godine
 
 
Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto savjetnika
u Odjelu za međunarodnu suradnju i EU poslove 
u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije
 
 
Uvidom u pristigle prijave na natječaj za radno mjesto savjetnika (Odjel za međunarodnu suradnju i EU poslove) u Razvojnoj  agenciji Vukovarsko-srijemske županije objavljenog 12. veljače 2020. godine, KLASA: 112-01/20-01/01, URBROJ: 2196/1-16-03/2-20-1 na službenim stranicama Agencije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje utvrđeno je da je prijava sljedeće kandidatkinje pravovremena i potpuna: 
 
1. Vedrana Rimac - Vinkovci
 
Poziva se gore navedena kandidatkinja da pristupi testiranju koje će se održati u četvrtak, 12. ožujka 2020. godine u 09:00 sati, u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci. Na testiranje je obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu. 
 
 
Područja koja će se testirati su sljedeća: 
 
1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
2. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
3. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
4. Poznavanje rada Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (izvor: www.ra-vsz.hr)
5. Institucije EU, naglasak na Vijeće EU i Europsku komisiju link https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_hr
6. Predstavništvo Europske komisije u RH link https://ec.europa.eu/croatia/about-us_hr
 
 
Na usmeni dio, razgovor poziva se kandidatkinja ukoliko ostvari minimalno 70% ukupnog broja bodova pisanog testiranja.
 
Rezultati pisanog dijela testiranja, bit će objavljeni na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije istoga dana, do 12 sati, nakon čega će uslijediti usmeni razgovor.
 
 
Vrijeme predviđeno za testiranje je 2 sata.
 
 
 
 
 
Predsjednica povjerenstva
                                                                                                                                    Vedrana Džoić, dipl.oec. 


Pisane vijesti