Objavljeno: 07.03.2022.

Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto PROJEKTNOG ASISTENTA u Odjelu za provedbu programa i projekata

KLASA: 112-01/22-03/04

URBROJ: 2196-100-05/3-22-37

U Vinkovcima, 7. ožujka 2022. godine

 

 

Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto PROJEKTNOG ASISTENTA u Odjelu za provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije

 

 

Uvidom u pristigle prijave na raspisani natječaj za radno mjesto projektnog asistenta u Odjelu za provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 17. veljače 2022. godine, KLASA: 112-01/22-03/01; URBROJ: 2196-16-05/3-22-1 na službenim stranicama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđeno je da su prijave sljedećih kandidata pravovremene, potpune te da ispunjavaju uvjete natječaja:

 

 1. KRISTINA RUPČIĆ
 2. MARTINA BUŠIĆ
 3. DAJANA BRALA
 4. IRENA NAĐ
 5. KATARINA PEJANOVIĆ
 6. NIKOLINA FRANJIĆ KOVAČEVIĆ
 7. ALEKSANDRA JELIĆ
 8. MARINA ČEPO
 9. MARKO BRNJIĆ
 10. IVAN VENDL
 11. JELENA ŠPOLJARIĆ
 12. ŽANA KUŽET
 13. MARTINA CIGIĆ
 14. ANTONELA TEŠEVKIĆ
 15. MARIJA TALAJIĆ
 16. DANIJELA MIHIĆ
 17. BARBARA LEŠIĆ
 18. MARTINA HABUDA
 19. MISLAV TOMIĆ
 20. MARIJANA DAMJANOVIĆ
 21. MELANI VIDOVIĆ
 22. JELENA TOTH
 23. MARTINA ŠUMANOVAC
 24. ZRINKA MATIĆ
 25. MAGDALENA FRANČEŠEVIĆ
 26. NIKA ŠIPRAK WENDLING
 27. IVANA TADIĆ
 28. KRISTINA KOVAČEVIĆ
 29. ANA LUKAČEVIĆ
 30. MARIJANA JUKIĆ
 31. LUCIJA DŽIGUMOVIĆ

 

Ovim putem pozivamo gore navedene kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u utorak, 15. ožujka 2022. godine  u  09:00 sati, u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci.

Na testiranje je obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.

 

 

Radi sprječavanja širenja virusa COVID-19, prilikom ulaska u prostorije Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije OBVEZNO je nošenje zaštitne maske.

 

 

 

 

Područja koja će se testirati su sljedeća:

 

 1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
 2. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
 3. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
 4. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
 5. Poznavanje rada Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (izvor: ra-vsz.hr)
 6. Poznavanje engleskog jezika

 

 

 

 

Kandidat mora ostvariti minimalno 70% ukupnog broja bodova na pisanom dijelu testiranja da bi mogao pristupiti usmenom dijelu, razgovoru.

 

 

 

Rezultati pisanog dijela testiranja kao i poziv za razgovor (usmeni dio) bit će objavljeni na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije.

 

 

 

Vrijeme predviđeno za testiranje je od 9:00 do 10:30 sati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Predsjednik povjerenstva

                                                                                                                                     Goran Koprivnjak, univ.spec.oec.

Skip to content