Objavljeno: 07.03.2022.

Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto PROJEKTNOG ASISTENTA u Odjelu za pripremu programa i projekata

KLASA: 112-01/22-03/02

URBROJ: 2196-100-05/3-22-41

U Vinkovcima, 7. ožujka 2022. godine

 

 

Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto PROJEKTNOG ASISTENTA u Odjelu za pripremu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije

 

 

Uvidom u pristigle prijave na raspisani natječaj za radno mjesto projektnog asistenta u Odjelu za pripremu programa i projekata u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 17. veljače 2022. godine, KLASA: 112-01/22-03/02, URBROJ: 2196-16-05/3-22-1 na službenim stranicama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđeno je da su prijave sljedećih kandidata pravovremene, potpune te da ispunjavaju uvjete natječaja:

 

 

 1. Kristina Rupčić
 2. Martina Bušić
 3. Irena Nađ
 4. Katarina Pejanović
 5. Nikolina Franjić Kovačević
 6. Aleksandra Jelić
 7. Branimir Lukačević
 8. Vjekoslav Čulin
 9. Sandra Zagrecki Vatralj
 10. Marko Brnjić
 11. Jelena Špoljarić
 12. Dajana Brala
 13. Martina Cigić
 14. Antonela Teševkić
 15. Marija Talajić
 16. Ivana Leko
 17. Deni Sabljić
 18. Barbara Lešić
 19. Marijana Lovrić-Jovanović
 20. Ana Koprtla
 21. Martina Habuda
 22. Marijana Damjanović
 23. Mislav Tomić
 24. Jelena Toth
 25. Zrinka Matić
 26. Magdalena Frančešević
 27. Ante Stanković
 28. Ivana Tadić
 29. Kristina Kovačević
 30. Ana Lukačević
 31. Josip Lučić
 32. Marijana Jukić
 33. Lucija Džigumović

 

 

Ovim putem pozivamo gore navedene kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u utorak, 15. ožujka 2022. u 11:00 sati, u prostorijama Razvojne Agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci.

Na testiranje je obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.

 

 

Radi sprječavanja širenja virusa COVID-19, prilikom ulaska u prostorije Razvojne Agencije Vukovarsko-srijemske županije obvezno je nošenje zaštitne maske.

 

 

 

Područja koja će se testirati su sljedeća:

 

 1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
 2. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
 3. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
 4. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,

36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

 1. Poznavanje rada Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (izvor: ra-vsz.hr)
 2. Poznavanje engleskog jezika

 

 

Kandidat mora ostvariti minimalno 70% ukupnog broja bodova na pisanom dijelu testiranja da bi mogao pristupiti usmenom dijelu, razgovoru.

 

 

Rezultati pisanog dijela testiranja kao i poziv za razgovor (usmeni dio) bit će objavljeni na web stranici

Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije.

 

 

Vrijeme predviđeno za testiranje je od 11:00 do 12:30 sati.

 

 

 

 

 

 

Predsjednik povjerenstva

Vedrana Džoić, dipl. oec.

Skip to content