Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto PROJEKTNOG ASISTENTA u Odjelu za istraživanje, razvoj i međunarodnu suradnju

Slika /slike svibanja/testiranje.jpg
KLASA: 112-01/21-01/01
URBROJ: 2196/1-16-03/3-21-92
U Vinkovcima, 02. veljače 2021. godine 
 
 
 
Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto PROJEKTNOG ASISTENTA u Odjelu za istraživanje, razvoj i međunarodnu suradnju u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije
 
 
     Uvidom u pristigle prijave na raspisani natječaj za dva radna mjesta projektnog asistenta  u Odjelu za istraživanje, razvoj i međunarodnu suradnju u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 05. siječnja 2021. godine, KLASA: 112-01/21-01/01, URBROJ: 2196/1-16-03/4-21-1 na službenim stranicama Agencije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđeno je da su prijave sljedećih kandidata pravovremene, potpune te da ispunjavaju uvjete natječaja: 
 
 
 
1. MATEJA GLAVAŠ – OTOK
2. TOMISLAV PRGIĆ – RETKOVCI
3. LEO KRAJINOVIĆ – VINKOVCI
4. DOMAGOJ ŠOKIČIĆ – ŽUPANJA
5. JOSIP MIKINAC – GRADIŠTE
6. IVAN ŽOKVIĆ – CERIĆ
7. VEDRANA ĐERMADI – VUKOVAR
8. IVAN ALATROVIĆ – CERNA
9. MONIKA PERKOVIĆ – VUKOVAR
10. DOMAGOJ MAROŠEVIĆ – NUŠTAR
11. ANA LUCIĆ – POSAVSKI PODGAJCI
12. DOMAGOJ SPAJIĆ – VINKOVCI
13. FILIP BOŽIĆ – ŽUPANJA
14. KATARINA PEJANOVIĆ – OTOK
15. MATEJA LOVRIĆ – VUKOVAR
16. ANA MUNDINAC – GRADIŠTE
17. FRANJO ŠUMANOVAC – VINKOVCI
18. JURE PRIMORAC – VINKOVCI
 
 
Ovim putem pozivamo gore navedene kandidate (od rednog broja 1 do 18) da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u utorak, 16. veljače 2021.  godine u  08,30 sati, u prostorijama velike županijske vijećnice u Vinkovcima, Glagoljaška 27 A.  Na testiranje je obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.
 
 
 
19. IVONA LAJTMAN – VINKOVCI
20. LANA RADMAN SMILOVIĆ – VINKOVCI
21. VLATKA ĆOSIĆ – OSIJEK
22. MARIZELA VRANČIĆ – TOVARNIK
23. BILJANA LUKIĆ – VUKOVAR
24. IVA BRKIĆ – STARI MIKANOVCI
25. DENI SABLJIĆ – VINKOVCI
26. MATEA DUJMIĆ – VINKOVCI
27. DOMAGOJ ŽUNABOVIĆ – BERAK
28. ZVONKO POSAVČIĆ – VINKOVCI
29. LUCIJA PETROVIĆ – BILICE, ŠIBENIK
30. MATEA SPAJIĆ – OTOK
31. SVETLANA OPAČIĆ-VINKOVCI
32. MAJA KAIĆ – VINKOVCI
33. PERICA VUJIĆ – BOŠNJACI
34. TANJA GODA – ŽUPANJA
35. FILIP JURILJ – ŽUPANJA
36. MARIJA DRLJEPAN – VINKOVCI
 
 
Ovim putem pozivamo gore navedene kandidate (od rednog broja 19 do 36) da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u utorak, 16. veljače 2021.  godine u  11,00  sati, u prostorijama velike županijske vijećnice u Vinkovcima, Glagoljaška 27 A.  Na testiranje je obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.
 
 
 
 
37. ŽELJKO LOVRIĆ – KORČULA
38. KATARINA ANĐELKOVIĆ – VUKOVAR
39. TOMISLAV LUKAVSKI – VINKOVCI
40. DINO CVITKOVIĆ – VINKOVCI
41. VALENTINA MILIČEVIĆ – IVANKOVO
42. IVANA GLAVANOVIĆ – VUKOVAR
43. SANJA KAURIN – OTOK
44. TEA IVAKIĆ – VINKOVCI
45. VERONIKA MEDVED – ĐAKOVO
46. MILAN BUNJEVAC – VINKOVCI
47. PETRA PUŠKARIĆ – IVANKOVO
48. ANTONIJA PERVAN – STARI JANKOVCI
49. JOSIPA VRANOVIĆ – OSIJEK
50. MAŠA ŠOŠTARKO – VINKOVCI
51. MARINA BAČIĆ – BABINA GREDA
52. IVKA NJEGOVAN – IVANKOVO
53. KRISTINA FARKAŠ – OSIJEK
54. LEA LOZANČIĆ – UMAG
55. KATARINA JOLIĆ - OSIJEK
 
 
 
Ovim putem pozivamo gore navedene kandidate (od rednog broja 37 do 55) da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u utorak, 16. veljače 2021.  godine u  13,30  sati, u prostorijama velike županijske vijećnice u Vinkovcima, Glagoljaška 27 A.  Na testiranje je obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.
 
 
 
 
Radi sprječavanja širenja virusa COVID-19, na testiranje je obavezno doći 15 minuta prije samog početka radi mjerenja temperature. Obvezno ponijeti zaštitnu masku. Osobi s temperaturom  >37.2 ponovit će se mjerenje kroz 10 minuta (osoba čeka vani). U slučaju da je i ponovljeno mjerenje >37.2 osobu će se uputiti da se javi svome liječniku, a testiranje će biti odgođeno. O datumu ponovnog testiranja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 
Područja koja će se testirati su sljedeća: 
 
1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
2. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
3. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
4. Zakon o lokalnoj i  područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
5. Poznavanje rada Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (izvor: www.ra-vsz.hr)
6. Institucije EU, naglasak na Vijeće EU i Europsku komisiju link: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_hr 
 
 
 
VAŽNO:
 
1) Za vrijeme pisanog testiranja zabranjeno je koristiti bilo kakve elektronske uređaje kao što su mobiteli, tableti, prijenosna računala, bluetooth uređaji, kamere i slični uređaji kao i pisane ili bilo kakve druge materijale i stvari (kao što su kemijske  olovke, obične olovke i sl.) osim pisanih materijala i kemijskih olovki dobivenih od strane djelatnika Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (provoditelja pisanog testiranja) dobivenih za provedbu pisanog testiranja.
 
2) Za vrijeme pisanog testiranja zabranjeno je pored gore navedenog:
-  razgovarati s drugim kandidatima te na bilo koji drugi način komunicirati s drugim 
   kandidatima za vrijeme pisanog testiranja
-  glasovno i video snimanje od strane kandidata i drugih neovlaštenih osoba u prostoru gdje se 
   obavlja pisano testiranje
-  koristiti gore navedene uređaje (pod 1)
-  prepisivanje od drugih kandidata
-  pomaganje drugim kandidatima 
-  na bilo koji način ometati druge kandidate i osobe iz Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske 
   županije koje provode pisano testiranje
-  svako drugo neprimjereno ponašanje kandidata (kao što je pokušaj polaganja pisanog dijela  
   ispita na bilo  koji nedopušten način, psovanje, vrijeđanje i omalovažavanje drugih kandidata,  
   djelatnika Razvojne  agencije Vukovarsko-srijemske županije kao i drugih osoba i institucija na 
   bilo koji način i sl.)
 
3) Kandidati i osobe koje ne poštuju navedeno pod točkama 1) i 2) bit će ODMAH udaljene s pisanog testiranja.
 
4) Udaljenje s pisanog testiranja zbog nepoštivanja navedenog u točkama 1) i 2) podrazumijeva „NEPROLAZAK“ kandidata na pisanom testiranju.
 
5) Kandidat mora ostvariti minimalno 70% ukupnog broja bodova na pisanom dijelu testiranja da bi mogao pristupiti usmenom dijelu, razgovoru.
 
 
Rezultati pisanog dijela testiranja bit će objavljeni na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 
Vrijeme predviđeno za testiranje je 2 sata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              Predsjednica povjerenstva
                                                                                                                                                     Vedrana Džoić, dipl. oec.


Pisane vijesti