Poziv na dostavu projektnih prijedloga 2020 - Pilot projekt - Pametna urbana mobilnost koja uključuje autonomna vozila

Slika /slike svibanja/pametna urbana mobilnost.jpg
Svrha poziva:
Ovo je pilot projekt koji ima za cilj pomoći gradovima u Europskoj uniji iskusiti prednosti pametne, autonomne mobilnosti i njezine dodane vrijednosti u svakodnevnom životu građana. Slijedom ovog projekta i korištenjem skalabilnog modela koji će pružiti gradovi širom Europe mogli bi razmotriti prilagodbu svojih politika i / ili usvajanje politika pametne urbane mobilnosti, povećavajući na taj način važnost korištenja integriranih urbanih alternativnih modela s mobilnošću kao uslužnih objekata i voznih parkova koji učinkovito koriste zelena vozila prilagođena urbanom okruženju.

Cilj je dvostruki, a to je razvijanje snažnog urbanog mentaliteta usmjerenog na korištenje alternativnih prometnih rješenja i povećanje važnosti zelene mobilnosti u europskom urbanom okruženju.

Rješenje bi trebalo povezati gradska područja u nepovoljnom položaju s javnim prijevozom, povezati usluge prijevoza u ruralnim područjima radi zamjene neekonomičnih linija javnog prijevoza i razviti usluge prijevoza povezane sa školama s posebnim potrebama.

Kao rezultat toga, gradovi bi trebali biti u mogućnosti prilagoditi se i usvojiti politike pametne urbane mobilnosti, povećavajući važnost korištenja integriranih urbanih alternativnih modela s mobilnošću kao uslugom, objektima i voznim parkom učinkovito korištenih zelenih vozila prilagođenih urbanom okruženju.

 Prihvatljive aktivnosti:
·        Aktivnosti upravljanja (trebale bi iznositi maksimalno 10% izravnih opravdanih troškova).
·        Operativne aktivnosti povezane s isporukom akcije, između ostalog: nabavka malih shuttle električnih autobusa bez vozača kapaciteta 11-15 osoba (sukladno zdravstvenim pravilila COVID-19); proizvodnja informacijskog materijala za rukovanje šatlovima
·        Akcije podizanja svijesti i diseminacije, tj. Obrazovne kampanje, kampanje za društvene medije, konferencije, seminari, aktivnosti obuke, izrada izvještaja, dokumenata, komunikacijskog materijala itd.
·        Troškovi organiziranja javnih događaja (konferencije za novinare) i praktičnih predstavljanja koje će se održavati u suradnji s Europskim parlamentom, Odborom regija i predstavništvima Komisije u svakom pilot gradu ili državi članici.
·        Ostale suradničke aktivnosti kao što su: studije, analize, izvještaji, izrada kartografskih projekata, istraživačke aktivnosti, akcije usmjerene na stvaranje i poboljšanje mreža, razmjena dobrih praksi između različitih sudionika.

Područje provedbe:
Pravne osobe moraju imati registrirano sjedište u nekoj od zemalja koje sudjeluju u Programu:
-         teritorij Europske unije (EU).

Vrijeme provedbe:
Predloženi datum početka provedbe je od 01. travnja 2021. godine.
Predloženo maksimalno trajanje projekta je 12 mjeseci.

Prihvatljivi prijavitelji:
Projekt se prijavljuje u Konzorciju (Grupa entiteta)

Konzorcij može uključivati:
·        operatere mobilnih mreža;
·        cestovne operatere;
·        prometna tijela;
·        davatelje usluga;
·        proizvođače opreme;
·        prometna udruženja;

Da bi ispunjavao uvjete, prijedlog mora podnijeti konzorcij sastavljen od pravnih osoba iz najmanje 5 različitih država članica EU-a u kojima će projekt biti raspoređen.

Minimalni broj 10 gradova predloženih za pilote trebao bi pripadati gore navedenim državama članicama.

Financiranje Europske zajednice:
Ukupni proračun namijenjen za sufinanciranje projekta iz ovog poziva procjenjuje se na 1.000.000 EUR  (1 milijun eura).

Sufinanciranje iz EU-a ograničeno je na maksimalnu stopu sufinanciranja od 80% ukupno prihvatljivih troškova. Kandidati mogu predložiti nižu stopu sufinanciranja.

Komisija očekuje financiranje 1 projektnog prijedloga.

Rok za podnošenje prijedloga: 15. rujna 2020.

Dokumentaciju za prijavu i ostale informacije možete preuzeti na službenoj stranici poziva

Odgovorna Generalna uprava Europske komisije:

Generalna uprava za komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologiju, Pametna mobilnost i suživot (jedinica H.5)  (European Commission DG CONNECT H5 Smart Mobility and Living)

Pisane vijesti