Otvoren poziv vezan za razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III

Slika /slike svibanja/Otvoren poziv vezan za razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III.jpg
Opći cilj Poziva je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje pružanja i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja. Nadalje, operacija pridonosi razvoju socijalnih usluga u zajednici, sprječava institucionalizaciju korisnika usluga te promiče pomirenje poslovnog i obiteljskog života omogućavajući osobama s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnih oštećenja, osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima te gluhim, gluhoslijepim i slijepim osobama što samostalniji život i veću uključenost u zajednicu.

Poziv se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2 Socijalno uključivanje, investicijskog prioriteta 9.iv Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa te specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne organizacije i organizacije civilnog društva, dok je ukupna vrijednost natječaja 150.000,000,00 kuna.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje teći od 4. kolovoza 2020. godine u 09:00 sati.

Dodatne informacije kao i popratnu dokumentaciju možete pronaći putem slijedeće poveznice.


Pisane vijesti