Održana javna rasprava na temu SPUO za „Razvojnu strategiju Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020.“

Slika /arhiva/1.jpg

U velikoj županijskoj Vijećnici u Vukovaru održana Javna rasprava u svrhu  davanja mišljenja o sadržaju strateške studije za „Razvojnu strategiju Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020.“

VINKOVCI, 19. srpanja 2017. - Danas je u Velikoj županijskoj Vijećnici u Vukovaru održana Javna rasprava u svrhu  davanja mišljenja o sadržaju strateške studije za „Razvojnu strategiju Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020.
Razvojna strategija VSŽ temeljni je strateški dokument koji određuje ciljeve i prioritete razvoja za područje županije u svrhu jačanja njenih razvojnih potencijala i koristit će se kao sredstvo usmjeravanja razvojnih procesa u Vukovarsko-srijemskoj županiji, s ciljem poboljšanja uvjeta za održivi razvoj, povećanje konkurentnosti i postizanje zadovoljavajuće razine kvalitete života.
 
Budući je prilikom izrade Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije potrebno voditi računa o odredbama Zakona o zaštiti okoliša, a koje se odnose na izradu strateške procjene utjecaja na okoliš, Župan je, u svibnju 2017.godine, donio Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš. Riječ je o postupku kojim se procjenjuju učinci na okoliš do kojih može doći uslijed provedbe Strategije.
Sukladno navedenoj Odluci, Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj VSŽ, kao nositelj izrade Strategije, organizirao je današnju raspravu s ciljem prikupljanja mišljenja svih relevantnih institucija i utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije za Razvojnu strategiju VSŽ 2020.
 
Moderator Javne rasprave bila je Jelena Fressl, voditeljica projekta u tvrtki DVOKUT ECRO koja za Vukovarsko-srijemsku županiju provodi usluge izrade strateške procjene.

Sve prisutne je ispred UO za gospodarstvo i regionalni razvoj VSŽ pozdravio v.d. pročelnika g. Zdenko Podolar, dokuu je u ime koordinatora izrade Strategije, prisutne pozdravio direktor Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o., g. Ilija Cota.


Pisane vijesti