Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš „Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine“.

Slika /arhiva/žrs.jpg

Župan Božo Galić donio Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš „Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine“.

VINKOVCI, 3. lipnja 2017. godine - Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, i 78/15), te u skladu sa Statutom Vukovarsko-srijemske županije, župan Božo Galić donio Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš „Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine“.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak strateške procjene utjecaja na okoliš „Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine“ koji provodi Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj VSŽ u koordinaciji s Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o..

Razvojna strategija Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine, temeljni je strateški planski dokument u kojem se, sukladno Zakonu o regionalno razvoju (NN 147/14), određuju ciljevi i prioriteti razvoja za područje Županije s posebnim naglaskom na ulogu velikih gradova i gradova sjedišta županija u poticanju razvoja te na razvoj slabije razvijenih područja.

U postupku strateške procjene sudjelovat će tijela i osobe navedene u Prilogu II ove Odluke, a Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije informirat će i osigurati sudjelovanje javnosti  sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, i 78/15) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08).

Odluka je objavljena na službenoj stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr). 


Pisane vijesti