Odluka o ponovnom raspisivanju natječaja za radno mjesto višeg stručnog suradnika, elektrotehničke struke u Odjelu za regionalni razvoj i strateško planiranje

Slika /slike svibanja/testiranje.jpg
KLASA: 112-01/20-01/06
URBROJ: 2196/1-16-03/2-20-8
Vinkovci, 20. ožujka 2020. god.
 
    Sukladno članku 13. Statuta Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije zastupana po ravnatelju Iliji Coti donosi sljedeću:
ODLUKU
O PONOVNOM RASPISIVANJU NATJEČAJA 
 
Ovom odlukom nalaže se ponovno raspisivanje natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika, elektrotehničke struke u Odjelu za regionalni razvoj i strateško planiranje.
 
Obrazloženje

    Temeljem natječaja objavljenog 27. veljače 2020., KLASA: 112-01/20-01/06, URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-1 na službenim stranicama Agencije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, pregledom zaprimljenih prijava,   utvrđeno je da niti jedan od kandidata nije udovoljio formalnim uvjetima natječaja.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Ravnatelj RA VSŽ
                                                                                                                  Ilija Cota, mag. iur.
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti:
- Arhiva


Pisane vijesti