Odluka o ponovnom raspisivanju natječaja za radno mjesto višeg savjetnika u Odjelu za pripremu programa i projekata

Slika /slike svibanja/testiranje.jpg
KLASA: 112-01/20-01/11
URBROJ: 2196/1-16-07/1-20-8
Vinkovci, 10. kolovoza 2020. god.
 
    Sukladno članku 13. Statuta Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije zastupana po ravnatelju Iliji Coti donosi sljedeću:
 
ODLUKU
O PONOVNOM RASPISIVANJU NATJEČAJA 
 
Ovom odlukom nalaže se ponovno raspisivanje natječaj za radno mjesto višeg savjetnika u Odjelu za pripremu programa i projekata.
 
 
Obrazloženje
 
 
    Temeljem natječaja objavljenog 16. srpnja 2020. godine, KLASA: 112-01/20-01/11, URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-1 na službenim stranicama Agencije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, pregledom zaprimljenih prijava utvrđeno je da niti jedan od kandidata nije udovoljio formalnim uvjetima natječaja.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ravnatelj RA VSŽ
                                                                                                           Ilija Cota, mag. iur.
        
 
 

 
 
 
Dostaviti:
- Arhiva


Pisane vijesti