Odluka o ponovnom raspisivanju natječaja za radno mjesto višeg savjetnika u Odjelu za međunarodnu suradnju i EU poslove

Slika /slike svibanja/razgovor.jpg
KLASA: 112-01/20-01/13
URBROJ: 2196/1-16-04/1-20-15
Vinkovci, 12. listopada 2020. godine
 
 
     Sukladno članku 13. Statuta Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije zastupana po ravnatelju Iliji Coti donosi sljedeću:
 
ODLUKU
O PONOVNOM RASPISIVANJU NATJEČAJA 
 
Ovom odlukom nalaže se ponovno raspisivanje natječaj za radno mjesto višeg savjetnika u Odjelu za međunarodnu suradnju i EU poslove.
 
 
Obrazloženje
 
 
     Temeljem natječaja objavljenog 27. kolovoza 2020. godine, KLASA: 112-01/20-01/13, URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-1  na službenim stranicama Agencije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, provedenog pisanog testiranja kandidata, utvrđeno je da niti jedan od kandidata nije ostvario minimalno 70% ukupnog broja bodova na pisanom dijelu testiranja.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                                                                                                               Ravnatelj RA VSŽ
                                                                                                                  Ilija Cota, mag. iur.
        
 
 
 
 
Dostaviti:
- Arhiva


Pisane vijesti