Odluka o poništenju natječaja

Slika /slike svibanja/razgovor.jpg
KLASA: 112-01/20-01/08
URBROJ: 2196/1-16-03/2-20-2
U Vinkovcima, 15. svibnja 2020. godine
 
     Na temelju članka 13. Statuta Razvojne Agencije Vukovarsko-srijemske županije od 23. travnja 2018, KLASA 012-03/18-01/02, URBROJ:2196/1-16-18-2, njegovih izmjena i dopuna od 14. lipnja 2018, KLASA: 012-03/18-01/02, URBROJ: 2196/1-16-01-18-3, i  05. studenog 2018., KLASA: 012-03/18-01/02, URBROJ:2196/1-16-04-01/3-18-4, Suglasnosti o poništenju natječaja  Upravnog vijeća Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije od 14. svibnja 2020., KLASA: 112-01/20-01/08, URBROJ: 2196/1-16-01-20-1, Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije zastupana po ravnatelju Iliji Coti donosi sljedeću:
 
Odluku o poništenju natječaja
 
Poništavaju se natječaji raspisani i objavljeni u mjesecu veljači na službenim stranicama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje redom kako slijedi:
 
-Natječaj za izbor i prijam Zaposlenika na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK u Odjelu za pripremu programa i projekata od 27. veljače 2020., KLASA: 112-01/20-01/07, URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-1
-Natječaj za izbor i prijam Zaposlenika na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK u Odjelu za pripremu programa i projekata od 27. veljače 2020., KLASA: 112-01/20-01/05, URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-1
-Natječaj za izbor i prijam Zaposlenika na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK u Odjelu za provedbu programa i projekata od 27. veljače 2020., KLASA: 112-01/20-01/04, URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-1
-Natječaj za izbor i prijam Zaposlenika na radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA u Odjelu za međunarodnu suradnju i EU poslove od 27. veljače 2020.,KLASA: 112-01/20-01/03, URBROJ: 2196/1-16-03/2-20-1
 
Obrazloženje
 
Poništavaju se gore navedeni natječaji iz razloga što je pandemija korona virusa tzv. COVID-19 dovela do posljedica u samom poslovanju Agencije kao i zbog toga što je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. travnja 2020. godine donijela Zaključak o ograničavanju rashoda proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna zbog promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije korona virusa (KLASA: 022-03120-07/89, URBROJ: 50301-25/14-20-2). Navedenim Zaključkom, koji je objavljen u ,,Narodnim novinama" broj 41. iz 2020. godine, utvrđeno je i da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave trebaju, na odgovarajući način, provesti aktivnosti i mjere koje su u njemu sadržane. To znači da su prema Zaključku Vlade Republike Hrvatske jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužene prilagoditi aktivnosti planirane u svojim proračunima za 2020. godinu novonastalim okolnostima, kao i provesti racionalizaciju svojega poslovanja same jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uz to, potrebno je isto učiniti i za proračunske i izvanproračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
 
Ravnatelj RA VSŽ
Ilija Cota, mag.iur.
 
 
Dostaviti:
- Arhiva


Pisane vijesti