Objavljeno: 01.08.2022.

Objava 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01).

Temeljem analize broja potencijalnih prijavitelja za ovaj Poziv, koja je izvršena u konzultacijama s poslovnim udruženjima Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom udrugom poslodavaca, utvrđeno je da se temeljem propozicija ovog poziva na isti mogu javiti poduzeća iz 7 prihvatljivih razreda prerađivačke industrije. Ministarstvo je stoga organiziralo dodatne konzultacije s Europskom komisijom kako bi se proširio opseg potencijalnih prijavitelja i time bolje odgovorilo na potrebe hrvatskoga gospodarstva. Ovo je osobito važno u aktualnom trenutku, odnosno u uvjetima energetske krize, kada je potreba prelaska na obnovljive izvore energije i potreba energetskih ušteda izraženija nego ikada prije.

Kao rezultat pregovora značajno je proširen krug prihvatljivih sektora te posljedično i broj prihvatljivih prijavitelja, a čime će se osigurati i ostvarenje zacrtanih pokazatelja definiranih NPOO-om. Umjesto dosadašnjih 300, od 1. rujna moći će se prijaviti više od 1.200 tvrtki iz 15 djelatnosti prerađivačke industrije.

U skladu s navedenim proširenjem prihvatljivih sektora, i time posljedično prihvatljivih prijavitelja, izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. Ostale izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva.

Izmjene su slijedeće:

Upute za prijavitelje, u dijelu definicija pokazatelja, prihvatljivih sektora  i prijavitelja te dijela potrebne dokumentacije, Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava – Kriteriji za provjeru prihvatljivosti prijavitelja, Kontrolna lista za ocjenjivanje kvalitete, Obrazac 2. Izjava prijavitelja o usklađenosti s UzP-om.

Kako bi prijavitelji imali dovoljno vremena za pripremu dokumentacije mijenjaju se rokovi dostave projektnih prijedloga. Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je od 01. rujna 2022. u 11 sati do 19. prosinca 2022. u 11 sati.

Prva Izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna a možete ju pronaći ovdje.

Skip to content