OBAVIJEST temeljem natječaja za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Odjelu za provedbu programa i projekata

Slika /slike svibanja/razgovor.jpg
Klasa: 112-01/19-01/11
Urbroj: 2196/1-16-04/3-19-40
U Vinkovcima, 18. srpnja  2019. godine 
 
 
 
 
OBAVIJEST
 
 
Temeljem natječaja za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Odjelu za provedbu programa i projekata  u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 13. lipnja 2019. godine, KLASA: 112-01/19-01/11, URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-1, provedenog pisanog testiranja te usmenog razgovora izabran je sljedeći kandidat:
 
 
PETAR TOMIĆ - VINKOVCI
 
 
O danu zasnivanja radnog odnosa kandidat će biti pravovremeno obaviješten.
 
 
 
S poštovanjem, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predsjednica povjerenstva
Vedrana Džoić, dipl. eoc.


Pisane vijesti