Obavijest temeljem natječaja za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Odjelu za provedbu programa i projekata

Slika /slike svibanja/testiranje.jpg
KLASA: 112-01/20-01/14
URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-29
U Vinkovcima, 20. listopada 2020. godine 
 
 
 
OBAVIJEST
 
 
     Temeljem natječaja za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Odjelu za provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 27. kolovoza 2020. godine, KLASA: 112-01/20-01/14, URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-1, provedenog pisanog testiranja te usmenog razgovora, izabrana je sljedeća kandidatkinja:
 
 
MARIJA SARAČEVIĆ – NOVI JANKOVCI
 
 
O danu zasnivanja radnog odnosa kandidatkinja će biti pravovremeno obaviještena.
 
 
 
S poštovanjem, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predsjednik povjerenstva:
Goran Koprivnjak, univ.spec.oec.
 


Pisane vijesti