Obavijest temeljem natječaja za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Odjelu za provedbu programa i projekata

Slika /slike svibanja/testiranje.jpg
 
KLASA: 112-01/20-01/11
URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-30
U Vinkovcima, 24. kolovoza 2020.  godine 
 
 
 
 
OBAVIJEST
 
 
 
Temeljem natječaja za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Odjelu za provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 16. srpnja 2020. godine, KLASA: 112-01/20-01/10, URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-1, provedenog pisanog testiranja te usmenog razgovora, izabran je sljedeći kandidat:
 
 
MARIJA STRIČEVIĆ – IVANKOVO 
 
 
O danu zasnivanja radnog odnosa kandidat će biti pravovremeno obaviješten.
 
 
 
S poštovanjem, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamjenik predsjednice povjerenstva
                                                                                                                                Goran Koprivnjak, univ.spec.oec.
 
 
 
 


Pisane vijesti