OBAVIJEST temeljem natječaja za radno mjesto višeg savjetnika u Odjelu za pripremu programa i projekata

Slika /slike svibanja/razgovor.jpg
KLASA: 112-01/19-01/07
URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-11
Vinkovci, 9. srpnja 2019. god.
 
 
OBAVIJEST
 
Temeljem natječaja za radno mjesto višeg savjetnika u Odjelu za pripremu programa i projekata u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije objavljenog 29. svibnja 2019., KLASA: 112-01/19-01/07 URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-1 provedenog  pisanog  testiranja, te usmenog razgovora izabrana je sljedeća kandidatkinja:
 
- Suzana  Kovačević, Zagreb
 
     
   O danu zasnivanja radnog odnosa kandidatkinja će biti pravovremeno obaviještena. 
 
 
 
   S poštovanjem,
 
 
 
 
 
    Ravnatelj RA VSŽ
Ilija Cota, mag. iur.


Pisane vijesti