Objavljeno: 09.03.2022.

OBAVIJEST temeljem natječaja za radno mjesto SAVJETNIKA ZA PRIPREMU I PROVEDBU INFRASTRUKTURNIH PROJEKAT

KLASA: 112-01/22-03/03

URBROJ: 2196-100-05/1-22-6

Vinkovci, 09. ožujka 2022. godine

 

 

OBAVIJEST

 

Temeljem natječaja za radno mjesto SAVJETNIKA ZA PRIPREMU I PROVEDBU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 17. veljače 2022. godine, KLASA: 112-01/22-03/03, URBROJ:2196-16-05/1-22-1 na službenim stranicama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđeno je da nitko nije zadovoljio tražene uvjete.

 

 

Slijedom navedenog, natječaj za spomenuto radno mjesto će se ponoviti.

 

 

 

 

S poštovanjem,

 

 

 

 

                                                                                                             Ravnateljica RA VSŽ

               Zrinka Čobanković, univ.spec.oec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

  • Arhiva
Skip to content