Obavijest temeljem natječaja za radno mjesto savjetnika u Odjelu za međunarodnu suradnju i EU poslove

Slika /slike svibanja/testiranje.jpg
KLASA: 112-01/20-01/01
URBROJ: 2196/1-16-03/2-20-10 
Vinkovci, 12. ožujka 2020. godine
 
 
OBAVIJEST
 
 
Temeljem natječaja za radno mjesto savjetnika u Odjelu za međunarodnu suradnju i EU poslove u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 12. veljače 2020., KLASA: 112-01/20-01/01
URBROJ: 2196/1-16-03/2-20-1, provedenog  pisanog  testiranja, te usmenog razgovora izabrana je sljedeća kandidatkinja:
 
     - Vedrana Rimac, Vinkovci
 
     
   O danu zasnivanja radnog odnosa kandidatkinja će biti pravovremeno obaviještena. 
 
 
 
   S poštovanjem,
 
 
 
 
 
    Ravnatelj RA VSŽ
Ilija Cota, mag. iur.
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti:
 
- Arhiva


Pisane vijesti