OBAVIJEST temeljem natječaja za radno mjesto referenta za knjigovodstvene poslove (Ured ravnatelja)

Slika /slike svibanja/razgovor.jpg
KLASA: 112-01/19-01/12
URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-17
Vinkovci, 18. srpnja 2019. god.
 
OBAVIJEST
 
Temeljem natječaja za radno mjesto referenta za knjigovodstvene poslove (Ured ravnatelja) u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije objavljenog 13. lipnja 2019., KLASA: 112-01/19-01/12, URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-1 provedenog  pisanog  testiranja, te usmenog razgovora izabrana je sljedeća kandidatkinja:
 
- Selma Vuković, Vinkovci
     
   O danu zasnivanja radnog odnosa kandidatkinja će biti pravovremeno obaviještena. 
 
 
 
   S poštovanjem,
 
 
 
 
 
    Predsjednica povjerenstva
                                                                                                                             Vedrana Džoić, dipl. oec. 
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti:
- Arhiva


Pisane vijesti