Objavljeno: 17.03.2022.

OBAVIJEST temeljem natječaja za radno mjesto projektnog asistenta u Odjelu za provedbu programa i projekata

KLASA: 112-01/22-03/01

URBROJ: 2196-100-05/3-22-39

Vinkovci, 17. ožujka 2022. godine

 

 

 

 

OBAVIJEST

 

 

Temeljem natječaja za radno mjesto projektnog asistenta u Odjelu za provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 17. veljače 2022. godine, KLASA: 112-01/22-03/01, URBROJ: 2196-16-05/3-22-1, provedenog pisanog testiranja te usmenog razgovora, izabran je sljedeći kandidat:

 

 

IVAN VENDL

 

 

O danu zasnivanja radnog odnosa kandidat će biti pravovremeno obaviješten.

 

 

 

S poštovanjem,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Predsjednik povjerenstva:

                                                                                                                               Goran Koprivnjak, univ.spec.oec.

Skip to content