Obavijest temeljem natječaja za 2 (dva) radna mjesta višeg stručnog suradnika u Odjelu za pripremu programa i projekata

Slika /slike svibanja/testiranje.jpg
KLASA: 112-01/20-01/15
URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-44
U Vinkovcima, 20. listopada 2020. godine 
 
 
OBAVIJEST
 
 
Temeljem natječaja za 2 (dva) radna mjesta višeg stručnog suradnika u Odjelu za pripremu programa i projekata u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 27. kolovoza 2020. godine, KLASA: 112-01/20-01/15, URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-1, provedenog pisanog testiranja te usmenog razgovora, izabrane su sljedeće kandidatkinje:
 
 
1. MARTINA ĐURAČIĆ – VINKOVCI 
2. DRAGANA ILIŠIN - OSIJEK
 
 
 
O danu zasnivanja radnog odnosa kandidatkinje će biti pravovremeno obaviještene.
 
 
 
S poštovanjem, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predsjednica povjerenstva:
Zrinka Lončar, mag. oec. 


Pisane vijesti