Obavijest o odabiru kandidata za radno mjesto višeg stručnog referenta

Slika /slike svibanja/razgovor.jpg
KLASA: 112-01/19-01/02
URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-16
Vinkovci, 25. ožujka 2019. god.
 
 
 
 
OBAVIJEST
 
 
             Temeljem natječaja za radno mjesto višeg stručnog referenta (Ured ravnatelja) u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije objavljenog  28. veljače 2019. godine, provedenog  pisanog  testiranja 22. ožujka 2019. godine, te usmenog razgovora 25. ožujka 2019. godine, izabrana je sljedeća kandidatkinja:
 
  1. Roberta Raguž - Vinkovci
 
    
O danu zasnivanja radnog odnosa kandidatkinja će biti pravovremeno obaviještena.
 
 
 
 
S poštovanjem,
 
 
 
 
 
                                                                                                                       Ravnatelj RA VSŽ
                                                                                                                      Ilija Cota, mag. iur.
 

Pisane vijesti