Obavijest o odabiru kandidata - Odjel za provedbu programa i projekata

Slika /slike/testiranje.jpg
KLASA: 112-01/18-01/06
URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-15
U Vinkovcima, 23. siječnja 2019. godine
 
 
 
OBAVIJEST
 
 
             Temeljem natječaja objavljenog 27. prosinca 2018.  godine za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Odjelu za provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije nakon provedenog pisanog  testiranja, te usmenog razgovora izabrana je sljedeća kandidatkinja:


            - Gabrijela Grgurić  
    
 
 
 
 
S poštovanjem,
 
 
 
 
 
                                                                                                                                Ravnatelj RA VSŽ
                                                                                                                                Ilija Cota, mag. iur.
 
 
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

Pisane vijesti